Zonnekeur installateur

Dit keurmerk houdt in dat het bedrijf aan een aantal strenge criteria voldoet. Zo is de installateur erkend door de KviNL. Deze erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebieden van het vak. Van theoretische kennis tot montage.

Verder houdt het keurmerk ook in dat de installateur zich aan geldende normen en voorschriften houdt, zoals veiligheid van de opgeleverde installatie. Tot slot garandeert dit keurmerk dat het bedrijf producten levert van aantoonbare kwaliteit.

Erkend installateur

Bij een bedrijf met dit keurmerk kan de klant er van uitgaan dat de installateur de juiste kennis en kunde bezit om goed installatiewerk uit te voeren. De erkende installateur heeft de vereiste diploma’s en/of ervaring, beschikt over de meest actuele handboeken en werkt met het juiste gereedschap.

QBISnl

Het QBISnl keurmerk geeft aan dat het bedrijf werkt met kennis van stichting ISSO, waardoor de professional voldoet aan de eisen over kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

InstallQ

Dit certificaat is een bewijs dat de opdrachtgever erop kan vertrouwen dat het bedrijf veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken opdrachten uitvoert.

Dit certificaat heeft de volgende voorwaarden:

  • De bij het bedrijf werkzame gediplomeerde installateur/cv-monteur voldoet aan dezelfde voorwaarden als bij een erkenning.
  • Daarnaast werkt de gediplomeerde installateur/cv-monteur aantoonbaar volgens voorgeschreven procedures en de wettelijke voorschriften van een bepaalde kwaliteitsregeling.

Het bedrijf krijgt jaarlijks controle op uitgevoerd werk door een certificerende instantie (CI).